ပလပ်စတစ်ကြိုးများ

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    POM/PA6 ပစ္စည်းရှိ Rollers ပါသော SS ပလပ်စတစ်ကြိုးများ

    ပင်များနှင့် အပြင်ဘက်လင့်များအတွက် SS နှင့် အတွင်းလင့်များများအတွက် အထူးအင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ် (matte အဖြူ၊ POM သို့မဟုတ် PA6) ကို အသုံးပြု၍ စံစီးရီးများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်။ သို့ရာတွင်၊ အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောဝန်သည် စံစီးရီးကွင်းဆက်၏ 60% ဖြစ်သည်ကို ရွေးချယ်သောအခါ အကြံပြုအပ်ပါသည်။